×
Şirket Profili Bilgi Toplumu Hizmetleri Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
ANLAŞMALI SERVİS HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRME FORMU

Halk Sigorta A.Ş. Anlaşmalı Servis Hizmet Kalitesi Değerlendirme Formu

Servisin Tamir Kalitesi

1 2 3 4 5

Az memnuniyetten çok memnuniyete doğru işaretleyiniz. ( x )

Servisin Yaklaşımı, Personel Tutum ve Davranışları

1 2 3 4 5

Az memnuniyetten çok memnuniyete doğru işaretleyiniz. ( x )

Servisin Görünümü ve Hizmet Kalitesi

1 2 3 4 5

Az memnuniyetten çok memnuniyete doğru işaretleyiniz. ( x )

Servisin Tamir Süresi

1 2 3 4 5

Az memnuniyetten çok memnuniyete doğru işaretleyiniz. ( x )