×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

Tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

Ayrıca;

  • Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı,
  • Meyveler, Yaş Sebzeler ve Kesme Çiçeklerde Dolu riskinin neden olduğu Kalite Kaybı,teminatı isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilir.

Primlerin Ödenmesi
Bitkisel Ürün Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Meyveler ürünlerinde, Dolu paket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise, Sadece Don teminatında primin üçte ikisi Devlet tarafından karşılanır.

Hasar İhbarları
Sigortalılarımızın en kısa sürede acentesine başvurması ve acentenin Tarsim sistemde hasar kaydını oluşturması gerekmektedir.

Hasar Tespiti ve Tazminat Ödemesi
Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır, kesinleşen ve onaylanan tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortasını Nasıl Yaptırabilirim?
Çiftçilerimizin öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için en yakın HALK SİGORTA A.Ş. Acentesine başvurabilir.


Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası'nın size sunduğu teminat detaylarını öğrenmek için Tıklayınız

 

Detaylı bilgi edinebileceğiniz ilgili linkler :
Devlet Destekli Bitkisel Ürün sigortaları Genel Şartları